onsdag 18 juni 2014

Morgonen efter en hård kväll...


...tog kommunen beslutet att lägga en betongbarriär på gång- och cykelvägen över Hamnbron. Då kan man ju tro att det är för att skydda fotgängare och cyklister för den intensiva trafiken över bron.


Men nej, för om det vore så, skulle inte barriären vara vriden in mot staketet för att förhindra beträdelse. Alltså finns det en annan anledning och då uppkommer den givna frågan: hur tänkte de?